Tag: โรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก อาการไข้เลือดออก
รู้ทันโรค

ไข้เลือดออก โรคอันตรายที่มากับหน้าฝน

ไข้เลือดออก หนึ่งในโรคที่มากับฤดูฝนซึ่งทำให้ใครหลายคนรู้สึกกังวลโดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กในครอบครัว เพราะโรคไข้เลือดแพร่ได้ง่ายมากโดยมียุงเป็นพาหะหลักทำให้ระวังได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไข้เลือดออกกันว่ามีที่มาและติดต่อกันยังไง มีอาการของโรคเป็นแบบไหน พร้อมแนะนำวิธีป้องกันตัวเองจากไข้เลือดออก ถ้าสนใจแล้วเราไปเข้าเนื้อหากัน   รู้จักกับโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มีการระบาดอยู่ตลอดทั้งปีในประเทศอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทยและยิ่งระบาดหนักขึ้นในช่วงฤดูฝนที่ยุงที่เป็นพาหะสามารถขยายพันธุ์ได้ดีจากแหล่งน้ำขังโดยมียุงเป็นพาหะหลัก เชื้อของไข้เลือดออกมีชื่อว่า “เดงกี” (Dengue) คนที่ได้รับเชื้อช่วงแรกอาจสับสนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาเพราะจะมีเพียงไข้สูง ทำให้ได้รับการรักษาล่าช้าจนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตได้เลย   อาการไข้เลือดออก วิธีสังเกตอาการไข้เลือดออกให้ลองพิจารณาดูว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ มีไข้สูงตลอดเวลาเกิน 2 วัน อุณหภูมิร่างกายสูง 38 ถึง

Read More »
error: Content is protected !!